Legrand (Легранд)

Вид каталога:

Фотография №1, Контактор CTX³ 22 3P 9A 1но1нз ~230В
Арт.: 416086
Контактор CTX³ 22 3P 9A 1но1нз ~230В
Цена за 1 шт: 2 501,69 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 22 3P 9A 1но1нз =24В
Арт.: 416081
Контактор CTX³ 22 3P 9A 1но1нз =24В
Цена за 1 шт: 3 252,21 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 22 3P 12A 1но1нз ~230В
Арт.: 416096
Контактор CTX³ 22 3P 12A 1но1нз ~230В
Цена за 1 шт: 3 197,44 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 22 3P 12A 1но1нз =24В
Арт.: 416091
Контактор CTX³ 22 3P 12A 1но1нз =24В
Цена за 1 шт: 4 156,69 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 22 3P 18A 1но1нз ~230В
Арт.: 416106
Контактор CTX³ 22 3P 18A 1но1нз ~230В
Цена за 1 шт: 4 277,67 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 22 3P 18A 1но1нз =24В
Арт.: 416101
Контактор CTX³ 22 3P 18A 1но1нз =24В
Цена за 1 шт: 5 560,97 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 22 3P 22A 1но1нз ~230В
Арт.: 416116
Контактор CTX³ 22 3P 22A 1но1нз ~230В
Цена за 1 шт: 5 876,39 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 22 3P 22A 1но1нз =24В
Арт.: 416111
Контактор CTX³ 22 3P 22A 1но1нз =24В
Цена за 1 шт: 7 639,31 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 22 3P 22A 1но1нз ~380В
Арт.: 416118
Контактор CTX³ 22 3P 22A 1но1нз ~380В
Цена за 1 шт: 5 876,39 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 40 3P 32A 2но2нз ~230В
Арт.: 416126
Контактор CTX³ 40 3P 32A 2но2нз ~230В
Цена за 1 шт: 6 481,32 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 40 3P 32A 2но2нз =24В
Арт.: 416121
Контактор CTX³ 40 3P 32A 2но2нз =24В
Цена за 1 шт: 11 234,28 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 40 3P 40A 2но2нз =24В
Арт.: 416131
Контактор CTX³ 40 3P 40A 2но2нз =24В
Цена за 1 шт: 13 200,28 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 65 3P 50A 2но2нз =24В
Арт.: 416141
Контактор CTX³ 65 3P 50A 2но2нз =24В
Цена за 1 шт: 13 874,34 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 65 3P 50A (AC-3) 2но2нз ~380В
Арт.: 416158
Контактор CTX³ 65 3P 50A (AC-3) 2но2нз ~380В
Цена за 1 шт: 10 672,57 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 65 3P 50A 2но2н з ~230В
Арт.: 416156
Контактор CTX³ 65 3P 50A 2но2н з ~230В
Цена за 1 шт: 10 672,57 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 65 3P 50A 2но2нз ~380В
Арт.: 416148
Контактор CTX³ 65 3P 50A 2но2нз ~380В
Цена за 1 шт: 10 672,57 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 65 3P 65A 2но2нз ~230В
Арт.: 416166
Контактор CTX³ 65 3P 65A 2но2нз ~230В
Цена за 1 шт: 12 638,57 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 4P 60A ~230В
Арт.: 416436
Контактор CTX³ 4P 60A ~230В
Цена за 1 шт: 13 902,43 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 4P 100A ~230В
Арт.: 416446
Контактор CTX³ 4P 100A ~230В
Цена за 1 шт: 33 746,08 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 4P 155A 100...240В~/=
Арт.: 416466
Контактор CTX³ 4P 155A 100...240В~/=
Цена за 1 шт: 49 430,87 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 40 3P 40A 2но2нз ~230В
Арт.: 416136
Контактор CTX³ 40 3P 40A 2но2нз ~230В
Цена за 1 шт: 10 154,06 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 65 3P 50A 2но2нз ~230В
Арт.: 416146
Контактор CTX³ 65 3P 50A 2но2нз ~230В
Цена за 1 шт: 10 672,57 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 100 3P 75A 2но2нз ~380В
Арт.: 416188
Контактор CTX³ 100 3P 75A 2но2нз ~380В
Цена за 1 шт: 16 851,43 руб.
в избранное
Фотография №1, Контактор CTX³ 100 3P 75A 2но2нз ~230В
Арт.: 416186
Контактор CTX³ 100 3P 75A 2но2нз ~230В
Цена за 1 шт: 15 166,30 руб.
в избранное
Арт.: 416086
Контактор CTX³ 22 3P 9A 1но1нз ~230В
Цена за 1 шт: 2 501,69 руб.
в избранное
Арт.: 416081
Контактор CTX³ 22 3P 9A 1но1нз =24В
Цена за 1 шт: 3 252,21 руб.
в избранное
Арт.: 416096
Контактор CTX³ 22 3P 12A 1но1нз ~230В
Цена за 1 шт: 3 197,44 руб.
в избранное
Арт.: 416091
Контактор CTX³ 22 3P 12A 1но1нз =24В
Цена за 1 шт: 4 156,69 руб.
в избранное
Арт.: 416106
Контактор CTX³ 22 3P 18A 1но1нз ~230В
Цена за 1 шт: 4 277,67 руб.
в избранное
Арт.: 416101
Контактор CTX³ 22 3P 18A 1но1нз =24В
Цена за 1 шт: 5 560,97 руб.
в избранное
Арт.: 416116
Контактор CTX³ 22 3P 22A 1но1нз ~230В
Цена за 1 шт: 5 876,39 руб.
в избранное
Арт.: 416111
Контактор CTX³ 22 3P 22A 1но1нз =24В
Цена за 1 шт: 7 639,31 руб.
в избранное
Арт.: 416118
Контактор CTX³ 22 3P 22A 1но1нз ~380В
Цена за 1 шт: 5 876,39 руб.
в избранное
Арт.: 416126
Контактор CTX³ 40 3P 32A 2но2нз ~230В
Цена за 1 шт: 6 481,32 руб.
в избранное
Арт.: 416121
Контактор CTX³ 40 3P 32A 2но2нз =24В
Цена за 1 шт: 11 234,28 руб.
в избранное
Арт.: 416131
Контактор CTX³ 40 3P 40A 2но2нз =24В
Цена за 1 шт: 13 200,28 руб.
в избранное
Арт.: 416141
Контактор CTX³ 65 3P 50A 2но2нз =24В
Цена за 1 шт: 13 874,34 руб.
в избранное
Арт.: 416158
Контактор CTX³ 65 3P 50A (AC-3) 2но2нз ~380В
Цена за 1 шт: 10 672,57 руб.
в избранное
Арт.: 416156
Контактор CTX³ 65 3P 50A 2но2н з ~230В
Цена за 1 шт: 10 672,57 руб.
в избранное
Арт.: 416148
Контактор CTX³ 65 3P 50A 2но2нз ~380В
Цена за 1 шт: 10 672,57 руб.
в избранное
Арт.: 416166
Контактор CTX³ 65 3P 65A 2но2нз ~230В
Цена за 1 шт: 12 638,57 руб.
в избранное
Арт.: 416436
Контактор CTX³ 4P 60A ~230В
Цена за 1 шт: 13 902,43 руб.
в избранное
Арт.: 416446
Контактор CTX³ 4P 100A ~230В
Цена за 1 шт: 33 746,08 руб.
в избранное
Арт.: 416466
Контактор CTX³ 4P 155A 100...240В~/=
Цена за 1 шт: 49 430,87 руб.
в избранное
Арт.: 416136
Контактор CTX³ 40 3P 40A 2но2нз ~230В
Цена за 1 шт: 10 154,06 руб.
в избранное
Арт.: 416146
Контактор CTX³ 65 3P 50A 2но2нз ~230В
Цена за 1 шт: 10 672,57 руб.
в избранное
Арт.: 416188
Контактор CTX³ 100 3P 75A 2но2нз ~380В
Цена за 1 шт: 16 851,43 руб.
в избранное
Арт.: 416186
Контактор CTX³ 100 3P 75A 2но2нз ~230В
Цена за 1 шт: 15 166,30 руб.
в избранное